Muzyka jest stałą częścią kultury. Towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Jest źródłem zabawy, tworząc zarazem nośnik odczuwanych przez twórców emocji. Tworzący dziś artyści przejawiają tak samo, jak i konwencjonalne podejście do niej. Oba są ważne, aczkolwiek mają swoje wady i mocne strony.

Muzyka częścią kultury wyższej

Ciężko jest podważyć twierdzenie, że muzyka stanowi element kultury wyższej. Jest ona nośnikiem tradycji, a zarazem ogromnej wagi komponentem dorobku kulturowego wielu państw. Uwrażliwia na sztukę, tworząc cenne dobro danego społeczeństwa. Brak jest chyba kraju, który nie mógłby się pochwalić uzdolnionymi artystami muzycznymi.

Konwencjonalne ujęcie muzyki

Dzięki tradycyjnemu podejściu do muzyki możemy przekazać kolejnym pokoleniom dużego znaczenia dziedzictwo kulturowe. Takie podejście zawęża grupę twórców do jednostek mających pożądane kompetencje i talent muzyczny. Mimo iż z jednej strony korzystnie wpływa to na poziom kompozycji, to tworzy się w ten sposób wyselekcjonowany krąg muzyków, do którego nie nie wszyscy mają dostęp. Ponadto, takie konwencjonalne podejście do muzyki zawęża perspektywy dla tworzenia nowych, oryginalnych utworów muzycznych.

Muzyka w ujęciu nowoczesnym

Nowoczesne podejście do muzyki dostarcza nieznanych wcześniej możliwości jej odbioru. Dzięki niemu powstają nowe gatunki, a różne style muzyczne przeplatają się ze sobą. Z drugiej strony takie nowoczesne traktowanie muzyki coraz bardziej przybliża ją do przemysłu rozrywki ukierunkowanego na generowanie zysków, obdzierając z wartości kulturowych. W ten sposób muzyka w coraz większym zakresie staje się towarem komercyjnym.

Nowoczesne podejście do muzyki może niestety przyczynić się również do zaniżenia jej poziomu. Wynika to faktu, że komponować może ją praktycznie każdy, nie bacząc na przejawiane kompetencje. Warto więc czerpać zarówno z tradycyjnego, jak i innowacyjnego podejścia do muzyki. Jest ona bowiem niezastąpionym przekaźnikiem kultury, wyzwalającym dobre emocje i dostarczającym wiele szczęścia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.